SM - IVI

60Hz - 15Khz

Frequency Response60Hz - 15Khz
Sensitivity (0db=1v/pa at 1Khz)53dB + 3dB
Impedance (at 1Khz) Pattern600 O + 30%
PatternUnidirectional
Net Weight47 G
Submit