SM - 1005

40Hz - 14Khz

Frequency Response40Hz - 14Khz
Sensitivity (0db=1v/pa at 1Khz)54dB + 3dB
Impedance (at 1Khz)600 O + 30%
PatternUnidirectional
Net Weight20 G
Submit