SM - 8.0 S

40Hz - 15Khz

Frequency Response40Hz - 15Khz
Sensitivity (0db=1v/pa at 1Khz)52dB + 3dB
Impedance (at 1Khz)600 O + 30%
PatternUnidirectional
Net Weight44 G




Submit