SM - 9100 A

40Hz - 13Khz

Frequency Response40Hz - 13Khz
Sensitivity (0db=1v/pa at 1Khz) 42dB + 3dB
Impedance (at 1Khz)400 O + 30%
PatternUnidirectional
Net Weight47 G
Submit